Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pályázatok

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028
Kedvezményezett neve:Bucsu Község Önkormányzata
Projekt címe:Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
Szerződött támogatás összege:50 000 000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2022.11.30

A projekt célja a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a belterületre hullott csapadékvizek kértétel nélküli elvezetése.

A tervezéssel érintett terület a település keleti részén, a Széll Kálmán utcában helyezkedik el. A településtől keletre eső külterületi mezőgazdasági területekről a nagyobb intenzitású csapadékok esetén a településre nagy mennyiségű csapadékvíz zúdul, mely több ponton lép be a belterületre. A külterületről érkező és az utcában keletkező csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetését a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat felújításával tervezik megoldani. Az utca területén a csapadékvíz elvezetés előregyártott mederelemekből kiépített burkolt árokhálózatból került megtervezésre.

A nyílt árkok mederrendezése és burkolása mellett a meglévő kapubejárók Ø40 cm belméretű talpas betoncsövekből kerülnek átépítésre. Az utca nyugati oldali kapubejáróiba, a csőátereszek fölé rácsos folyókák kerülnek beépítésre annak érdekében, hogy a magasabban elhelyezkedő útburkolatról a csapadékvizek ne jussanak be a telkekre.

A csapadékvizek befogadója a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága kezelésében lévő országos közút útárkán keresztül települést ketté szelő, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Arany-patak.

A meglévő árkokat felújításuk során teljes hosszban burkolattal kívánják kiépíteni. Az előregyártott árokburkoló elemeket úgy tervezik, hogy a vízszállító képességük kielégítse a hidraulikai számítások alapján meghatározott mértékadó vízhozamokat. A telkekhez a kapubejárókat átlag 5,0 m hosszú, az utólagos tisztítás megkönnyítése érdekében Ø40 cm belméretű betoncső átereszekkel szükséges kialakítani.

A projekt során 393,4 méter hosszban újul meg Bucsu bel- és csapadék-vízvédelmi rendszere.
Bucsu Község Önkormányzata csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése tárgyában eredményes beszerzési eljárást folytatott le, mely alapján vállalkozási szerződést kötött 2022. május 27-én a “Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.-vel. A kivitelezés költsége bruttó 44 993 381 Ft. 

A kivitelezési munkálatok készültségi foka szeptember 6-án meghaladta a vállalkozási szerződésben szereplő 50 %-ot.

2022. október 20-án a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, a csapadékvíz-elvezető rendszert rendeltetésszerű használatra átadta a Kivitelező Megrendelő részére.

A fejlesztés részeként a lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében szemléletformáló akcióra is sor kerül.

A megye honlapján a projekt megjelenése