Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Temető

T Á J É K O Z T A T Ó
a temető használatának rendjéről

A köztemető tulajdonosa Bucsu Község Önkormányzata
A temető helye: Bucsu, József Attila utca 109/2 hrsz.
A Köztemető üzemeltetését, fenntartását Bucsu Község  Önkormányzata látja el.
A temetkezés időpontját a Séi Közös Önkormányzati Hivatal  helyiségében legalább a gyászünnepséget megelőző két nappal be kell jelenteni.
A köztemető fenntartási feladatok ellátásának biztosítására az eltemetésre kötelezett személy temetési hely megváltási díjat köteles fizetni.

A temetési hely megváltási – és újraváltási díjai:

I.  Sírhelyek megváltási díja /25 évre/
a./ egyes sírhely 1.000 -Ft
b./ kettes sírhely 2.000 –Ft
Sírbolthely /60 évre/ 4.000-Ft
Urnasírhely/ 10 évre/ 1.000 -t

II. Újraváltási díj: A díj az első megváltás díjával egyezik meg
III:  Rátemetési díj: A díj az első megváltás díjával egyezik meg

 Díszsírhely / használati idő nélkül/ díjtalan

 A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani.

A temető területére a halottszállító járművek, hulladékszállító és mozgáskorlátozottak járművei  kivételével a köztemető területére gépjárművel behajtani tilos.

Síremlék építéséhez, felújításához szükséges gépjárművek behajtását  az üzemeltető írásbeli engedélyhez köti.

A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, koszorút, virágot csak a kijelölt hulladék gyűjtőhelyre szabad tenni. Kő, beton, egyéb kommunális hulladék a konténerben elhelyezni tilos.

Fás szárú növény ültetése, továbbá pad, ülőhely egyéb nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával történhet.

Műszaki állapota miatt életveszélyt vagy balesetveszélyt okozó síremléket az üzemeltető a temető területén belül erre a célra kijelölt helyre helyezi át, amennyiben a sírhely felett rendelkezni jogosult személy nem lelhető fel , vagy az üzemeltetésre jogosult felszólítására 30 napon belül nem intézkedik a helyreállításról.

A köztemető területén tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám vagy hirdetőtábla elhelyezése.

Kérjük a lakosságot, hogy a fenti szabályok betartásával segítse a temető rendjének fenntartását.