Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Gál Sándor

Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014.(III. 22.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014.(III. 22.) önkormányzati rendelete
a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről
Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. Törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1)
bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési köztemetőről, a
temetkezés helyi szabályairól a következőket rendeli el…